Sự khác biệt giữa máy...
Liên hệ
Đơn vị đóng gói:
LƯỠI CƯA THÉP GIÓ HSS...
3.200.000 VNĐ
3.840.000 VNĐ
Giá chưa bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói:
1 cái
LƯỠI CƯA THÉP GIÓ HSS...
1.950.000 VNĐ
2.340.000 VNĐ
Giá chưa bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói:
1 cái
LƯỠI CƯA ĐĨA CẮT INOX...
2.300.000 VNĐ
2.760.000 VNĐ
Giá chưa bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói:
1 cái
LƯỠI CƯA ĐĨA CẮT INOX...
1.650.000 VNĐ
1.800.000 VNĐ
Giá chưa bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói:
1 cái
LƯỠI CƯA ĐĨA CẮT INOX...
1.350.000 VNĐ
1.620.000 VNĐ
Giá chưa bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói:
1 cái
Sự khác biệt giữa máy cắt đĩa hợp kim 350 mm và máy cắt đá cắt 350mm
LƯỠI CƯA THÉP GIÓ HSS 350 mm x 2.5 mm x 32 mm.    Code: 3.20.610.1004
LƯỠI CƯA THÉP GIÓ HSS 275 mm x 1.6 mm x 32 mm.     Code: 3.20.610.1005
LƯỠI CƯA ĐĨA CẮT INOX 255 x 2.0 x 1.6 x 20 x 52T.      Code: 3.20.610.1006
LƯỠI CƯA ĐĨA CẮT INOX 230 x 1.8 x 1.4 x 25.4 x 60T.      Code: 3.20.610.1007
LƯỠI CƯA ĐĨA CẮT INOX 180 x 1.4 x 1.0 x 20 x 60 MK-180H.    Code: 3.20.610.1008