Lưỡi cưa đĩa thép gió...
2.600.000 VNĐ
2.900.000 VNĐ
Giá chưa bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói:
1 cái
Máy cưa vòng 780 XL...
23.750.000 VNĐ
28.500.000 VNĐ
Giá chưa bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói:
1 cái
Máy cưa vòng ABS 105...
32.000.000 VNĐ
38.400.000 VNĐ
Giá chưa bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói:
1 cái
Máy cưa vòng ABS NG...
46.000.000 VNĐ
55.200.000 VNĐ
Giá chưa bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói:
1 cái
Máy cưa vòng ABS NG...
53.900.000 VNĐ
71.000.000 VNĐ
Giá đã bao gồm VAT , hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói:
1 cái
Sự khác biệt giữa lưỡi...
Liên hệ
Đơn vị đóng gói:
Lưỡi cưa đĩa thép gió HSS 300 mm x 2.0 mm x 32 mm.  Code: 3.20.610.1003
Máy cưa vòng 780 XL cưa cắt inox kim loại nhỏ gọn, hiệu quả, 100% Châu Âu, cắt ống inox max 105 mm, hộp max 105 mm x 93 mm.   Code: 1.20.000.0012
Máy cưa vòng ABS 105 cưa cắt inox kim loại nhỏ gọn, hiệu quả, 100% Châu Âu, cắt ống inox max 105 mm, hộp max 100 mm x 85 mm.   Code: 1.20.000.0010
Máy cưa vòng ABS NG 120 cưa cắt inox kim loại nhỏ gọn, hiệu quả, 100% Châu Âu, cắt ống inox max 120 mm, hộp max 120 mm x 102 mm.   Code: 1.20.000.0011
Máy cưa vòng ABS NG 160 cưa cắt inox kim loại nhỏ gọn, hiệu quả, 100% Châu Âu, cắt ống inox max 120 mm, hộp max 120 mm x 102 mm.   Code: 1.20.000.0009
 Sự khác biệt giữa lưỡi cưa hợp kim và lưỡi cưa thép gió HSS