Bình xịt tẩy dấu vân...
165.000 VNĐ
185.000 VNĐ
Giá chưa bao gồm VAT
Đơn vị đóng gói:
1 thùng
Sáp đánh bóng inox Menzerna...
340.000 VNĐ
408.000 VNĐ
Giá chưa bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói:
1 cái
Sáp đánh bóng inox Menzerna...
340.000 VNĐ
408.000 VNĐ
Giá chưa bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói:
1 cái
Sáp đánh bóng inox Menzerna...
430.000 VNĐ
516.000 VNĐ
Giá chưa bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói:
1 cái
Sáp đánh bóng số 4...
180.000 VNĐ
216.000 VNĐ
Giá chưa bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói:
1 cái
Sáp đánh bóng số 5...
180.000 VNĐ
216.000 VNĐ
Giá chưa bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói:
1 cái
Bình xịt tẩy dấu vân tay và đánh bóng bề mặt inox. Hình ảnh thực tế.   Code: 3.10.400.1002
Sáp đánh bóng inox Menzerna SC.  Code: 3.10.100.1001
Sáp đánh bóng inox Menzerna PP. Code:3.10.100.1002
Sáp đánh bóng inox Menzerna IP.  Code: 3.10.100.1003
Sáp đánh bóng số 4 khối lượng 700 gr.   Code: 3.10.100.1006
Sáp đánh bóng số 5 khối lượng 700gr.    Code: 3.10.100.1007